Usługi Elektryczne

 Prace Elektryczne 

 Pomiary Elektryczne 

 Gdańsk, Gdynia, Sopot 

Oferta

Dla Klientów komercyjnych

Usługi Elektryczne

Instalacje elektryczne, rozdzielnice
Instalacje teletechniczne, strukturalne
Instalacje alarmowe, dostępowe, monitoring
Modernizacja oświetlenia na LED

Pomiary Elektryczne

Pomiary okresowe, 5-letnie, odbiorcze
Pomiary oświetlenia, stanowisk pracy
Pomiary instalacji odgromowych i uziemień
Pomiary antyelektrostatyczne ESD

USŁUGI I POMIARY ELEKTRYCZNE

W swojej pracy kierujemy się najwyższą starannością wykonania, kompleksową opieką serwisową oraz proponowaniem rozwiązań energooszczędnych

Zalety współpracy

Kompleksowość

Możliwość powiązania okresowych usług i pomiarów elektrycznych z planem kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości.

Oszczędność

Badamy, analizujemy i wdrażamy rozwiązania energooszczędne. Instalacje fotowoltaiczne, oświetlenie LED, automatyka budynkowa. Krótki czas zwrotu nakładów inwestycyjnych.

Doświadczenie

Ponad 10 lat doświadczenia w zakresie elektrotechniki, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz systemów budynkowych.

Odpowiedzialność

Serwisujemy, konserwujemy i wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych. Dla naszych klientów – świadczymy pogotowie elektryczne do usuwania awarii.

Cennik

Koszt usług elektrycznych

Usługi i prace elektryczne
Ceny ustalane indywidualnie
Darmowa wycena zdalna / po oględzinach
Więcej informacji – tel. 503-875-548
Pomiary elektryczne i oświetlenia
Ceny ustalane indywidualnie
Darmowa wycena zdalna / po oględzinach
Więcej informacji – tel. 503-875-548
Modernizacja oświetlenia
Zwrot nakładów inwestycyjnych 3-5 lat
Darmowa wycena i audyt oświetlenia
Więcej informacji – tel. 503-875-548

Klienci

Współpracujemy z najlepszymi

Pytania i odpowiedzi

W zakres usług elektrycznych, świadczonych przez ETSerwis, wchodzą usługi elektroinstalatorstwa, serwisu, modernizacji, naprawy oraz dozoru instalacji elektrycznych. Wybrane prace elektryczne:

 • budowa i montaż rozdzielnic elektrycznych
 • wykonywanie przyłączy kablowych
 • układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • budowa oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • dobór i montaż urządzeń elektrycznych
 • montaż systemów przeciwoblodzeniowych
 • obsługa i konserwacja instalacji przeciwpożarowych
 • wykonawstwo i serwis systemów alarmowych, monitoringu
 • wykonawstwo i serwis domofonów, systemów dostępu
 • wdrażanie i obsługa BMSów (systemów zarządzania budynkiem)
 • prowadzenie uzgodnień z ENERGA S.A

Firma wykonuje pomiary elektryczne okresowe / eksploatacyjne, 5-letnie, odbiorcze z zakresu instalacji elektrycznych oraz pomiary oświetlenia. Zarówno w obiektach tradycyjnych jak i w pomieszczeniach specjalnych, o podwyższonym ryzyku, obarczonych zagrożeniami. Wybrane pomiary elektryczne:

 • oględziny instalacji elektrycznej
 • bezinwazyjne badania termowizyjne szaf rozdzielczych i szynoprzewodów
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów i urządzeń odbiorczych
 • pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania (ochrony przeciwporażeniowej / skuteczności zerowania / impedancji pętli zwarcia)
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych RCD
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia)
 • pomiary antyelektrostatyczne ESD
 • pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • pomiary oświetlenia ulicznego
 • pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Jedną z usług, w których specjalizuje się firma ETSerwis jest kompleksowa modernizacja oświetlenia w budynkach mieszkalnych, komercyjnych, biurowych i zakładach przemysłowych. Modernizacja polega na wymianie dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED. Czas zwrotu nakładów inwestycyjnych zawiera się zazwyczaj w przedziale od 3 do 5 lat.

Prace związane z wymianą oświetlenia w firmie klienta poprzedzone są bezpłatnym audytem oświetleniowym, z którego klient dowiaduje się takich informacji jak:

 • wysokość obecnego zużycia energii elektrycznej na oświetlenie [kWh],
 • wysokość zużycia energii elektrycznej na oświetlenie po modernizacji [kWh],
 • roczna oszczędność wydatków na oświetlenie w wyniku modernizacji [zł/rok],
 • całkowity koszt nakładów na modernizację oświetlenia [zł],
 • czas zwrotu nakładów inwestycyjnych SPBT [lata].

W przypadku akceptacji przedstawionych wskaźników, podpisana zostaje umowa, a firma ETSerwis przystępuje do realizacji prac modernizacyjnych.

KONTAKT

1

Usługi Elektryczne
Gdańsk, Gdynia, Sopot

FIRMA

Energomat Dariusz Peck
ul. Matemblewska 11, 80-283 Gdańsk
NIP: 9570577132
REGON: 221173399

BIURO

Biuro Obsługi Klienta
ETSerwis
ul. Piekarnicza 2A, 80-126 Gdańsk

GODZINY

Pon-Pt: 9:00 – 18:00
Sob: 9:00 – 13:00

Call Now Button